Kladd.no har laget hjemmeside og tatt foto til Catharina Chen. Chen er en av Norges fremste klassiske artister og og nå ansatt som 1. konsertmester i Den Norske Opera og Ballet. En fryd å arbeide med. 

Besøk hjemmesiden her: www.catharinachen.no

Under finner du noen foto og eksempler fra hjemmesiden.