Kontakt

Kristian Ulyses Andaur
E-post: kristian.andaur@gmail.com
Telefon: (+47) 45 22 18 47

Lars Opstad
lars@kladd.no

Johnny Waglen
johnny.waglen@gmail.com

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lyn_vif_cup_LarsOpstad_1524.jpg

Vår visjon

 

På et kort og effektivt internmøte ute i sola en ettermiddag ble vi enige om verdier og visjoner:

-Ikke no' bullshit!

Ikke no' bullshit!, er vårt mantra og slogan, og hva vi streber etter i hvert oppdrag. Hos oss trekker vi ikke ut tiden i byråkratiserte prosesser, og leverer en haug skisser med den rådyre trojaneren i midten, beregnet ut ifra kundens maksimale betalingsevne pluss litt til. Korte prosesser, enkle løsninger som kunden kan vedlikeholde selv, og videreutvikle med en annen leverandør om de vil.

Vi estimerer oppdragene ut fra antatt tidsbruk, og holder oss innenfor estimatet med mindre oppdraget endrer seg underveis og vi har løpende dialog på det. Vi har tilgode å få inn en eneste klage på faktura, vi har ingen avbrutte kontrakter/oppdrag, og det er kjernen i vår virksomhet og vekst - fornøyde kunder og nye kunder via jungeltelegrafen.