Kontakt

Kristian Ulyses Andaur
E-post: kristian.andaur@gmail.com
Telefon: (+47) 45 22 18 47

Lars Opstad
lars@kladd.no

Johnny Waglen
johnny.waglen@gmail.com

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Norwegian Gravity - Forsidebilde på hjemmesiden.jpg

Grafisk arbeid

GRAFISK DESIGN

I arbeidet med grafisk design har vi laget diverse logoer, utarbeidet et utall annonser, produsert en rekke brosjyrer, plakater og diverse annet materiell. Vi har fokus på det kunden ønsker og leverer raskt etter bestilling. Til nå har alle vært fornøyde og regner med at du også vil bli det!

Eksempler på grafisk arbeid