Kontakt

Kristian Ulyses Andaur
E-post: kristian.andaur@gmail.com
Telefon: (+47) 45 22 18 47

Lars Opstad
lars@kladd.no

Johnny Waglen
johnny.waglen@gmail.com

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

4.jpg

Catharina Chen

Lyn

Catharina Chen

 

Kladd.no har laget hjemmeside og tatt foto til Catharina Chen. Chen er en av Norges fremste klassiske artister og og nå ansatt som 1. konsertmester i Den Norske Opera og Ballet. En fryd å arbeide med. 

Besøk hjemmesiden her: www.catharinachen.no

Under finner du noen foto og eksempler fra hjemmesiden.